Home » huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Bij het accepteren van onze offerte gaat u akkoord met de volgende huurvoorwaarden. Deze huurvoorwaarden gelden voor opdrachten aan Mobiel Casino Nederland en haar merken Casinohuren.nl, Casino op Locatie, Feestcasino.nl en Casinoverhuur.com.

 1. De gegeven huurprijs per speelavond is gebaseerd op 4 speeluren. Voor extra uren berekenen wij € 60,00 per uur / per tafel. Een verlenging is uitsluitend mogelijk voor alle door u gehuurde tafels.
 2. Indien de speeltafels moeten worden opgebouwd anders dan gelijkvloers of de locatie anderzijds moeilijkheden kan geven tijdens op- en afbreken, dient u dit voor het accorderen van de offerte per mail kenbaar te maken. Hiervoor wordt in overleg een meerprijs gerekend van € 25,- per tafel.
 3. De croupiers hebben recht op een éénmalige korte pauze (15 minuten) om de concentratie niet te verliezen.
 4. De veiligheid van het personeel dient gewaarborgd te zijn.
 5. Crewcatering (maaltijd voor de croupiers) wordt verzorgd door de opdrachtgever wanneer de croupiers tussen 17:00 en 19:30 uur aanwezig zijn op het feest/event.
  Indien crewcatering niet aanwezig is, zal hiervoor op nacalculatie een vergoeding worden doorbelast a € 12,50 p.p.
 6. Eventuele schade aan de speeltafels, welke niet door het personeel wordt veroorzaakt, zal worden doorberekend aan de huurder. Dit in redelijkheid en in verhouding tot de schade.
 7. De huurder dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor bestelbus van Mobiel Casino Nederland. De bus is 5 meter lang en past niet in een parkeergarage omdat hij 3m hoog is. Eventuele parkeerkosten worden doorberekend aan de huurder.
 8. Eventueel vermissende fiches worden doorberekend aan de huurder a € 0,20 per fiche.
 9. Annuleert u langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan wordt het volledige totaalbedrag aan de huurder geretourneerd.
 10. Annuleert u korter dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan dient 25% van het overeenkomen totaalbedrag te worden betaald.
 11. Annuleert u korter dan 2 weken voor aanvang van de huurperiode, dan dient 50 % van het overeengekomen totaalbedrag te worden betaald.
 12. Annuleert u korter dan 1 week voor aanvang van de huurperiode, dan dient het volledige totaalbedrag te worden betaald.
 13. Annuleert u binnen een periode van 2 maanden tot korter dan 1 week voor aanvang van de huurperiode met als reden, overmacht door; besmettelijke ziekte, natuurgeweld, terrorisme, politieke onrusten of onaangekondigde stakingen, dan gelden onderstaande voorwaarden, punt 13 en 14..
 14. Het verplaatsen van de event datum binnen de termijn van de annuleringsvoorwaarden geldt als annulering. De annuleringsvoorwaarden blijven van kracht ondanks dat er een nieuwe datum bekend is gemaakt. Deze regel vervalt wanneer er door de overheid bepaalt wordt dat het niet door mag gaan.
 15. Het verplicht annuleren van een boeking om wille van opgelegde wetgeving of regelgeving vanuit de overheid is niet mogelijk. Het is wel mogelijk om de boeking dan te verplaatsen indien de overheid het niet toestaat uw event door te laten gaan. U ontvangt wel de factuur voor de verplaatste boeking met een betalingstermijn van 14 dagen en deze dient ook voldaan te worden. Zodra de boeking als nog heeft plaats gevonden, ontvang u geen tweede factuur.
 16. Het wijzigen van een reeds geaccordeerde offerte in de vorm minder casinotafels, uren en/of decoratie is mogelijk mogelijk tussen 2 maanden en 3 dagen voor aanvang van het event. Hiervoor geldt een maximum van 15% van het offertebedrag. Korter dan 3 dagen voor het event is dit niet meer mogelijk.
 17. Bij het niet-betalen door de opdrachtgever zijn incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.
 18. B.Wanneer mocht blijken dat door het gedrag van de gasten het personeel en/of het materiaal van Mobiel Casino Nederland risico loopt, en de huurder ondanks meldingen van de medewerkers verzuimt de situatie te verbeteren, kan Mobiel Casino Nederland besluiten de huurperiode als beëindigd te beschouwen. Restitutie van de huursom is dan uitgesloten. Eventuele schade/letsel aan medewerker en/of apparatuur zal op de huurder worden verhaald.
 19. Er wordt geaccepteerd dat wij niet voor echt geld spelen.
 20. Wanneer er tijdens uw evenement een storing voordoet in een van onze machines dan proberen wij eerst om de machine te repareren. Lukt dit niet dan sturen wij een vervangende machine. Omdat storingen onder overmacht vallen en wij er alles aan doen op het op te lossen, vindt er geen restitutie plaats van de huursom.
 21. Voor speeltijden na 24.00 uur zal een nacht toeslag gelden van € 30,- per tafel.
 22. Bij het huren van één casinotafel (minder dan twee) rekenen wij een toeslag van € 150,-
 23. Opdrachtgever is op de hoogte van de afmetingen van de casinomaterialen: Roulette: 2,70m x 1,45m. Poker/Blackjack: 2,40m x 1,15m. Slotmachine: 0,47m breed x 0,38m diep, 0,81m hoog.
 24. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
 25. Helaas zijn vervelende verkeerssituaties / files / auto pech niet te vermijden “onmacht”. Mobiel Casino Nederland kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 26. Indien een casinotafel door overmacht niet geleverd kan worden, zal Mobiel Casino Nederland een vervangende casinotafel verzorgen van dezelfde waarde.

Deze huurvoorwaarden gelden voor opdrachten aan Mobiel Casino Nederland. Hieronder vallen ook de aanvragen die gedaan zijn via de volgende websites van Mobiel Casino Nederland: Casinohuren.nl, Casino op Locatie, Feestcasino.nl, Casinotafelverhuur.nl, Casinoverhuur.com, Lounge Casino

Download hier de Huurvoorwaarden

Heeft u vragen over onze huurvoorwaarden? Wij helpen u graag! Tel. 088 2035101

Offerte aanvragen